Το έργο UpGrad_Me 2.0 επιδιώκει να βελτιώσει την απασχολησιμότητα των νεοαφιχθέντων μεταναστών, αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας τον εργασιακό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας μέσω των βιντεοπαιχνιδιών και των μεθοδολογιών gamification.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η κοινοπραξία του έργου UpGrad_Me 2.0 αποτελείται από τέσσερις εταίρους από τη Μάλτα (AMAM), την Ισπανία (SSF), την Ιταλία (Arciragazzi) και την Κύπρο (CARDET). Οι οργανισμοί αυτοί εργάζονται καθημερινά με νέους νεοαφιχθείς μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες (MNAR) σε διάφορα έργα, παρέχοντας εργασιακό προσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, καθώς και προωθώντας την ενδυνάμωσή τους και υποστηρίζοντας τους με διαφορετικά προγράμματα, μερικά από τα οποία σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

eLearning

Gamification Experience
Ένα διαδικτυακό “δωμάτιο διαφυγής” που θα βοηθήσει τους νέους MNAR να επιτύχουν μια βαθύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και να προσδιορίσουν τα επαγγέλματα και τους επαγγελματικούς τομείς που μπορεί να ενδιαφέρονται να επιδιώξουν ως τη μελλοντική τους επαγγελματική απασχόληση.

Επικοινωνία