Μεθοδολογία

Το έργο UpGrad_Me 2.0 χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών και gamification για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων νεοαφιχθέντων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (MNAR). Το έργο θα διεξαγάγει εκτενή ανάλυση ως προς τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι MNARs προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα προταθούν καλές πρακτικές και καινοτόμα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τεχνικές gamification για να τους υποστηρίξουν καλύτερα. Όλο το περιεχόμενο, τα ευρήματα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο θα είναι διαθέσιμα και δωρεάν μέσω της φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας gamified του έργου, η οποία θα είναι επίσης διαθέσιμη μέσω συσκευών smartphones για να βοηθήσει τους MNAR ως προς τον εργασιακό προσανατολισμό τους.

Το έργο UpGrad_Me 2.0 χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών και gamification για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων νεοαφιχθέντων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (MNAR). Το έργο θα διεξαγάγει εκτενή ανάλυση ως προς τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι MNARs προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα προταθούν καλές πρακτικές και καινοτόμα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τεχνικές gamification για να τους υποστηρίξουν καλύτερα. Όλο το περιεχόμενο, τα ευρήματα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο θα είναι διαθέσιμα και δωρεάν μέσω της φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας gamified του έργου, η οποία θα είναι επίσης διαθέσιμη μέσω συσκευών smartphones για να βοηθήσει τους MNAR ως προς τον εργασιακό προσανατολισμό τους.