ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η κοινοπραξία του έργου UpGrad_Me 2.0 αποτελείται από τέσσερις εταίρους από τη Μάλτα (AMAM), την Ισπανία (SSF), την Ιταλία (Arciragazzi) και την Κύπρο (CARDET). Οι οργανισμοί αυτοί εργάζονται καθημερινά με νέους νεοαφιχθείς μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες (MNAR) σε διάφορα έργα, παρέχοντας εργασιακό προσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, καθώς και προωθώντας την ενδυνάμωσή τους και υποστηρίζοντας τους με διαφορετικά προγράμματα, μερικά από τα οποία σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι εταίροι θα συμπεριλάβουν ενεργά τους επαγγελματίες από το προσωπικό τους και τους δικαιούχους ομάδες-στόχος στο έργο. Μέσα από το έργο της, η ομάδα του έργου θα εμπλέξει στις δραστηριότητές της συνολικά 200 νέους MNAR και πάνω από 128 επαγγελματίες. Στοχεύει επίσης να προσεγγίσει και να εμπλέξει τουλάχιστον 400 ενδιαφερόμενους φορείς.