Σκοποί & στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι να συμβάλλει στη:

  • Βελτίωση της αυτογνωσίας των νέων νεοαφιχθέντων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σχετικά με την απασχόληση, υποστήριξη τους για να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, καθώς και τις δεξιότητες και ικανότητες τους.
  • Βοήθεια προς τους νέους νεοαφιχθείς μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες να συνειδητοποιήσουν τις εργασιακές τους προτιμήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και καθοδήγησης σε 200 νέους νεοαφιχθέντες μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.
  • Βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας να προσφέρουν επαγγελματικό προσανατολισμό και να υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα των νέων νεοαφιχθέντων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων μέσω του gamification.
  • Δημιουργία και ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας.

The project aims to:

  • Βελτίωση της αυτογνωσίας των νέων νεοαφιχθέντων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σχετικά με την απασχόληση, υποστήριξη τους για να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, καθώς και τις δεξιότητες και ικανότητες τους.
  • Βοήθεια προς τους νέους νεοαφιχθείς μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες να συνειδητοποιήσουν τις εργασιακές τους προτιμήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και καθοδήγησης σε 200 νέους νεοαφιχθέντες μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.
  • Βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας να προσφέρουν επαγγελματικό προσανατολισμό και να υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα των νέων νεοαφιχθέντων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων μέσω του gamification.
  • Δημιουργία και ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας.