Αποτελέσματα

IO1: Έρευνα UpGrad_Me 2.0

Η τελική έκθεση θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό των διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία και την επαγγελματική συμβουλευτική από τους επαγγελματίες και να γίνουν εύκολα κατανοητές από τους νέους νεοαφιχθείς μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους Πρόσφυγες (MNAR).

Flipbook   Κατεβάστε την έρευνα

IO2: UpGrad_Me 2.0 Gamification Experience

Ένα διαδικτυακό “δωμάτιο διαφυγής” που θα βοηθήσει τους νέους MNAR να επιτύχουν μια βαθύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και να προσδιορίσουν τα επαγγέλματα και τους επαγγελματικούς τομείς που μπορεί να ενδιαφέρονται να επιδιώξουν ως τη μελλοντική τους επαγγελματική απασχόληση.

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα

IO3: Εγχειρίδιο Επαγγελματικού Προσανατολισμού UpGrad_Me 2.0

Ένα εγχειρίδιο επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει μια συλλογή καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών για να βοηθήσει τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους MMARs να χρησιμοποιήσουν τεχνικές gamification για να τους υποστηρίξουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κατά συνέπεια να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους.

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο

IO1: Έρευνα UpGrad_Me 2.0

Η τελική έκθεση θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό των διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία και την επαγγελματική συμβουλευτική από τους επαγγελματίες και να γίνουν εύκολα κατανοητές από τους νέους νεοαφιχθείς μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους Πρόσφυγες (MNAR).

Διαβάστε την έρευνα

IO2: UpGrad_Me 2.0 Gamification Experience

Ένα διαδικτυακό “δωμάτιο διαφυγής” που θα βοηθήσει τους νέους MNAR να επιτύχουν μια βαθύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και να προσδιορίσουν τα επαγγέλματα και τους επαγγελματικούς τομείς που μπορεί να ενδιαφέρονται να επιδιώξουν ως τη μελλοντική τους επαγγελματική απασχόληση.

IO3: Εγχειρίδιο Επαγγελματικού Προσανατολισμού UpGrad_Me 2.0

Ένα εγχειρίδιο επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει μια συλλογή καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών για να βοηθήσει τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους MMARs να χρησιμοποιήσουν τεχνικές gamification για να τους υποστηρίξουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κατά συνέπεια να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους.